Digit Arb është platforma e dytë televizive në vend e krijuar dhe themeluar po ashtu nga ISP BROADCAST
Më datën 5 Maj të vitit 2020.

Digit Arb përmban 14 kanale televizive, ku ka kanalin nacional ‘TV Arbëria’ dhe platformën unike sportive Sport Alb, që ka ekskluzivisht të drejtat e rezervuara për Lojërat Olimpike, deri në vitin 2032 dhe 10 kanale televizive filma, një për fëmijë dhe një dokumentar.