Filmi fokusohet në historinë e brendshme dhe peizazhin e protagonistit që transformohet përmes shtatë sprovave.

Top 5 List