Ushtarët nga një fshat kërkojnë hakmarrje pasi një kryekomandant vret njerëz të pafajshëm ndërsa ata janë larg.

Top 5 List