Një grup fshatarësh duhet t'i kundërvihen djalit psikopat të një kryekomandant lufte, i cili mbrohet nga një komandant me aftësi të aftë në artet marciale.

Top 5 List