Kur pasuria kryesore e CIA-s - identiteti i tij i njohur për askënd - zbulon sekretet e agjencisë, ai shkakton një gjueti globale nga vrasësit e humbur nga ish-kolegu i tij.

Top 5 List