Kur shoqja e saj më e mirë zhduket gjatë një udhëtimi të vajzave në Kroaci, një grua vrapon të kuptojë se çfarë ka ndodhur. Megjithatë, çdo e dhënë jep një tjetër mashtrim shqetësues.

Top 5 List