Një grua e privilegjuar dhe një burrë i pamatur bien në dashuri pavarësisht nga klasat e tyre të ndryshme shoqërore. Një grua e privilegjuar dhe një burrë i pamatur bien në dashuri pavarësisht...

Top 5 List